Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Natuurinclusief bouwen draagt ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving waaronder de gezondheid van bewoners, bevordering van sociale contacten, bevordering van toerisme, het temperen van de temperatuur in een stad en vermindering van de luchtvervuiling in de stad.

FilliéVerhoeven is naast haar projecten zoals Groene Mient, villa SG21 en veel ander werk al jaren natuurinclusief betrokken en mede daarom door de gemeente Den Haag gevraagd een studieopdracht te doen voor een fictief gebouw. Daarvan is hier meer te zien.

Enige literatuur over natuur-inclusief bouwen:

Making Urban Nature, De groen stad, Gebäude Begrünung Energie, Gemeente Amsterdam Nauurinclusief bouwen

 

Hiernaast:

Organic minimalism, studie project voor een natuur-inclusief woontorentje in de duinen bij Den Haag.

Villa SG21 met een turfdak in een natuurlijk gehouden omgeving

Groene Mient met haar eigen gezamelijke binnentuin met wadi’s, regenwater opvang en een hempcrete paviljoen met groendak.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!