Congres Duurzaam Bouwen Den Haag

De gemeente Den Haag heeft FilliéVerhoeven uitgenodigd samen met 8 bekende Nederlandse architecten voor het Congres Duurzaam Bouwen en een studie opdracht uit te werken voor een natuurinclusief gebouw ergens in Den Haag. Met het natuur-inclusief project Veerkaden Garage dat hier uit is voortgekomen en het project Groene Mient zal FilliéVerhoeven meedoen aan het Congres Duurzaam Bouwen in programma onderdeel werksessies.

Verslag van het congres is hier te downloaden.

Over het congres Duurzaam Bouwen:

Daarom gaan we bouwen, maar willen we tegelijkertijd dat steden leefbaar, klimaatbestendig en groen blijven. De nieuwe gebiedsontwikkelingen onder andere rondom de stationslocaties zijn in volle gang. Het is onze ambitie om die gebieden zo te ontwikkelen dat ze de toekomstige bewoners en bezoekers een aangename en gezonde leefomgeving bieden. Daarvoor nemen we de uitgangspunten voor duurzaam bouwen standaard mee in afspraken die gemaakt worden.

De ambities leggen we vast in beleid en drukken we uit in prestatie-instrumenten, zoals BREEAM NL, GPR en LEED. Belangrijk is de leefomgeving: de schaalgrootte en menselijke maat, gebruik van materialen, afvalstromen, gezondheid, klimaatadaptatie, prettig verblijven en ontmoeten, schone energie en een voetganger- en fietsvriendelijke omgeving.

In de Binckhorst doen we belangrijke ervaring op over de toepassing van omgevingswaarden uit het Omgevingsplan.
Die ervaring is van groot belang bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 en geldt dan voor de gehele stad. Den Haag heeft als eerste stad in Nederland een puntensysteem ingevoerd voor groen- en natuur-inclusief bouwen. Met het systeem worden ontwikkelaars en architecten op eenvoudige wijze uitgedaagd om groen en natuur in de directe omgeving te bevorderen, met bijvoorbeeld groene daken of muren.

Graag gaan we samen met u in gesprek hoe we gemeentelijke ambities op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling kunnen vormgeven. Nadenken over innovatieve (technologische en economische) oplossingen voor de komende jaren en langere termijn. Daarom nodigen wethouders Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) en Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling en Wonen) u uit voor het congres Duurzaam Bouwen op 20 november 2019 samen met andere ontwikkelaars, wetenschappers, architecten, woningcorporaties, energiebedrijven, banken en andere betrokkenen.

Follow
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!