Groene Mient

Nominated for the Award Berlagevlag 2017.   33 Zero energy houses for privat housing coop Groene Mient in The Hague, The Netherlands

 

Opdrachtgever:  Collectief Particulier Opdrachtgever Vereniging Groene Mient

Architecten:  FilliéVerhoeven & Architektenkombinatie Bos Hofman

Bloglinks for articles, publications, construction photos, news and a full story from start to finish on the designproces CPO Groene Mient.

 

Verkaveling

Het terrein voor Groene Mient bood een unieke kans om een naar huidige maatstaven een enorme gezamenlijk tuin te creëren. De uitdaging was om de nieuwe bebouwing zo op binnentuin te richten dat alle woningen er goed op zouden aansluiten zonder dat de binnentuin in meerdere delen uit een zou vallen. Een ander belangrijke ontwerp gegeven was dat de nieuwbouw zo veel mogelijk zuid georiënteerd moest worden. Dit in verband met het beoogde lage energieverbruik en de toepassing van zonnepanelen en collectoren. Door het middenblok min of meer diagonaal op het terrein te plaatsen en dus pal zuid werd een optimale vorm gevonden die aan alle randvoorwaarden voldeed. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijk in het bestemmingsplan vastgelegde verkaveling.

 

Slinger

De drie bouwblokken die in het plan zijn voorgesteld zijn afgestemd op hun stedenbouwkundige lokatie. Het Mientblok aan de Mient, het Slingerblok dat de looproute begeleid en het verbindend element is naar het meer naar achter in het terrein gelegen Noordblok. Door de logische rechte blokken Mient en Noord met elkaar te verbinden met een organisch slingerende vorm werden ook de bewoners met elkaar verenigd. Zij hadden immers zowel strak en organisch hun wensen voor de nieuwbouw in een beeldkwaliteitsplan voor de architecten beschreven.

Modern

Het warme natuurlijke beeld waarmee Groene Mient zich een plek in de grote stad heeft veroverd is toch modern en stedelijk.  Door een helder beeld van leisteen (Vega Verde) en hout (Douglas Fir) met een eenduidige detaillering blijft Groene Mient een geheel. Toch is iedere plek uniek en herkenbaar door de verschillen in volume van elke afzonderlijke woning. De verschillen in volume waren onontkoombaar aangezien de bewoners er van af het allereerste begin als ontwikkelende particulieren bij waren.

Vega Verde

Door met twee natuurlijke gevelmaterialen van verschillende textuur en richting te variëren lijkt het alsof uit een groter volume met een stenen schil delen zijn weggezaagd waardoor het inwendige warmere hout zichtbaar werd.  Hierdoor lijkt een vierde dimensie te zijn toegevoegd. De dimensie van tijd die de bewoners hebben genomen om uit het grote geheel voor ieder hun eigen plek te zagen. Een proces dat in de komende decennia verder door gaat met weer nieuwe aan- en opbouwen. Zo is de architectuur een verbeelding van een sociaal samenhangende leefgemeenschap die het ruwe blok Vega Verde (Spaans voor Groene Mient) en daarmee een stukje van de stad naar haar hand heeft gezet.

Projectgegevens

Terreinoppervlakte: 7653m2
Bebouwd gedeelte: 2089m2
33 verschillende woningen

Bruto vloeroppervlak van de gerealiseerde woningen: 4819 m2
Gebruiksoppervlak van de gerealiseerde woningen: 4150m2 GBO/BVO: 0,86
Bouwkosten incl installaties: < € 1000/ m2 bvo incl btw
Bouwbudgetten : € 165.000 – € 365.000
Bouwkosten: € 155.000 – € 265.000
Gewenst woonoppervlak: 90 -180m2
Gerealiseerd woonoppervlak: 85 – 165m2

Links

Bloglinks for articles, publications, construction photos, news and a full story from start to finish on the designproces CPO Groene Mient.

Share
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!