CPO Groene Mient

Scroll this

CPO Groene Mient heeft 33 woningen gerealiseerd aan de Mient in Den Haag. Het collectief particulier opdrachtgeverschap heeft nu na vele jaren resultaat geboekt met de aanstaande oplevering dit voorjaar 2017.

De enorme kavel met binnentuin zou bijna worden opgedeeld in 37 zakelijke kavelpaspoorten. Nu is hier echter een weelderig plan gerealiseerd in natuurlijke materialen en met energie neutrale woningen. Een rijke schakering van hout en leisteen in natuurlijke kleuren en 33 verschillende woningplattegronden, gevels, doorsneden en energiebesparende installaties.

Begin 2014 zijn 38 architecten benaderd om zich te presenteren. In 3 ronden vielen er 36 af en won FilliéVerhoeven samen met de Architektenkombinatie Bos Hofman de architectenselectie. Niet in de laatste plaats omdat ze als enige architect een plan presenteerden dat pal op de zon gericht is met een diagonale slingerende rij huizen die de Mient met de Noordlocatie van het terrein verbindt en zo een gemeenschappelijke tuin omsluit.

Dit tegen het bestemmingsplan en de verkaveling van de gemeente in. De gemeente was dan ook fel tegen. Volgens de gemeente hadden de afdelingen elkaar in Den Haag jarenlang dusdanig uitgewoond op deze lokatie dat medewerking aan dit slingerende plan uitgesloten was. Toch eind 2014 na veel overleg ging de kogel door de kerk. De nieuwe slingerende arm tussen Mient en Noord verbond ook de 33 huishoudens die tot dan toe nog redelijk verdeeld waren. Recht en organisch vonden elkaar zo en unaniem werd gekozen om dit ontwerp uit te voeren.

Ondanks een bevreesde prijsoverschrijding werd toch groen licht gegeven voor een organische vorm die naast ecologisch ook milieuvriendelijk ontworpen is.

Ruim voorzien van zonnepanelen, collectoren, warmtepompen, warmteterugwin-systemen is een wonderlijk geheel van verschillen ontstaan. De bewoners hebben onder begeleiding van de architecten en andere adviseurs vrijwel alles individueel bepaald; plattegronden, woningbreedtes, plek op het terrein, installatie systemen, positie van ramen en deuren, aantallen bouwlagen, opbouwen en uitbouwen. Toch is ook een karakteristiek geheel naar voren gekomen, met name in de materialisatie.

De na veel onderzoek gekozen groene leisteen Piga Verde uit Spanje bleek net voor de bouw niet meer leverbaar. Het alternatief de Vega Verde, ook uit Spanje wel. Blijkt Vega Verde in het Spaans te vertalen als Groene Mient. Deze leisteen kleurt sterk groen als hij nat wordt en afhankelijk van het licht geeft de steen een natuurlijk wisselend beeld door glans en nerf. De houten geveldelen zijn van Douglas Fir, semi-transparant behandeld in een natuurlijke houtkleur. Zo zal dit project over vele jaren haar beeld in kleur en structuur kunnen behouden.